ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

  1.  ออนไลน์ > ร้องเรียนออนไลน์(1) ร้องเรียนออนไลน์ไม่ระบุตัวตน(2)
  2. อีเมล : anticorrupt@sut.ac.th > แบบฟอร์มร้องเรียน 
  3. โทรศัพท์ 044-224061 > แบบฟอร์มร้องเรียน 
  4. โทรสาร 044-224060
  5. ส่งไปรษณีย์ถึง หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  6. ร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงได้ที่ หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี