ติดต่อเรา

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านช่องทางการติดต่อนี้

ส่วนทรัพยากรบุคคล อาคารบริหาร

111 ถนน มหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

สายวิชาการ : 044 224 709
สายปฎิบัติการ : 044 224 065

อีเมล์

RecruitOnline@sut.ac.th