สินเชื่อสวัสดิการ “ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย”

Published by admin on

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ทำข้อตกลง “โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร” กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประเภทสินเชื่อ สินเชื่อเพื่อซื้อ/ไถ่ถอน/ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/รีไฟแนนซ์ สินเชื่ออเนกประสงค์ เป็นต้น ในการนี้หากพนักงานท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถศึกษาข้อมูล Download แบบฟอร์ม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา นครราชสีมา

เลขที่ 160/2 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนคคราชสีมา 30000

เบอร์โทรพื้นฐาน 044-252661 ถึง 3

โทร: 081-7548280 089-7977322

081-9295782 092-2721646 098-4542656

080-3338989 090-2404242
แบบฟอร์ขอสินเชื่อ

Categories: Related News