เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานวิสหากิจ

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานวิสหากิจ ธนาคารออมินได้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อและมีโปรโมชั่นสินเชื่อตามข้อตกลงดังนี้ เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสำหรับบุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ให้สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน จำนวนเงินกู้สูงสุด 1,500,000 บาท สามารถนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นได้ โปรโมชันสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นค่าอุปโภค หรือชำระหนี้สินอื่นๆ มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 6.995% (MRR ต่อปี) และไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ทั้งนี้จะต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566

AIA PVD แอพพลิเคชั่น สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้การจัดการของเอไอเอ พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้

ใหม่! AIA PVD แอพพลิเคชั่น สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้การจัดการของเอไอเอ พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ :New! AIA PVD mobile application for provident fund members under AIA fund management is ready for Download New! AIA PVD mobile application for provident fund members under AIA fund management is ready for Download

สินเชื่อสวัสดิการ “ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย”

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ทำข้อตกลง “โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร” กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประเภทสินเชื่อ สินเชื่อเพื่อซื้อ/ไถ่ถอน/ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/รีไฟแนนซ์ สินเชื่ออเนกประสงค์ เป็นต้น ในการนี้หากพนักงานท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถศึกษาข้อมูล Download แบบฟอร์ม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา นครราชสีมา เลขที่ 160/2 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนคคราชสีมา 30000 เบอร์โทรพื้นฐาน 044-252661 ถึง 3 โทร: 081-7548280 089-7977322 081-9295782 092-2721646 098-4542656 080-3338989 090-2404242แบบฟอร์ขอสินเชื่อ