ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4