เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานวิสหากิจ

Published by admin on

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานวิสหากิจ

ธนาคารออมินได้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อและมีโปรโมชั่นสินเชื่อตามข้อตกลงดังนี้

  1. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสำหรับบุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ให้สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน จำนวนเงินกู้สูงสุด 1,500,000 บาท สามารถนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นได้
  2. โปรโมชันสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นค่าอุปโภค หรือชำระหนี้สินอื่นๆ มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 6.995% (MRR ต่อปี) และไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ทั้งนี้จะต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566